Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod nemají příliš dlouhou historii. Ve větší míře se začaly budovat až v druhé polovině 20. století.

Počet odběratelů napojených na veřejnou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod však neustále stoupá, a to i díky přijetím evropských směrnic a za finanční podpory výstavby nových čistíren z prostředků rozpočtu České republiky a podpory z Evropské unie.

Z dlouhodobého hlediska si vodárenské společnosti kladou za cíl trvale vylepšovat procesy čištění odpadních vod v souladu s poznatky vědy a rozšiřovat stávající skupinové kanalizace zakončené velkými čistírnami odpadních vod. V rámci modernizace se stávající čistírny odpadních vod postupně vylepšují a doplňují o nové procesy čištění odpadních vod a zařízení na likvidaci kalů.

Probíhá i výstavba nových kanalizačních systémů v místech, kde ještě nejsou, a ty se napojují na stávající velké čistírny odpadních vody nebo se pro ně budují čistírny nové.

Kvalita čištěných odpadních vod se pečlivě sleduje pravidelným vyhodnocováním vzorků na přítoku čistírny, v samotném čistícím procesu a samozřejmě na odtoku do vodních toků. Na základě těchto rozborů se pak vylepšují jednotlivé procesy čištění tak, aby bylo trvale dosahováno předepsaných parametrů kvality vyčištěné vody. Kvalitu čištění kontroluje nezávisle také Česká inspekce životního prostředí a správy povodí příslušných toků.

Masivní investice do výstavby a modernizací čistíren odpadních vod za posledních 20 let vedly k výraznému zlepšení kvality vodních toků tak, že se do mnohých z nich vrátila původní fauna.

Ekologicky se též zpracovává odpadní produkt z čištění, kterým jsou usazené nečistoty - kaly. Ty se můžou nechat vyhnívat a vzniklý plyn se používá k výrobě elektrické energie.