Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SUEZ (1858)

V roce 1858 založil francouzský inženýr Ferdinand de Lesseps společnost Compagnie Universelle du Canal maritime de SUEZ, která postavila a po dobu následujících téměř 100 let provozovala Suezský průplav.

V roce 1956 byl průplav znárodněn a z firmy se stala finanční skupina Compagnie financiere de SUEZ. Změnila své dosavadní zaměření a přeorientovala své aktivity do finanční, zejména bankovní a investiční sféry.

V průběhu dalších let své postavení nadále upevňovala a stala se tak velmi stabilní a silnou společností, zvláště v oblasti finančních služeb a průmyslu.

Lyonnaise des Eaux (1880)

Lyonnaise des Eaux vznikla ve Francii v roce 1880 pod jménem Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage - Společnost pro zásobování vodou a městské osvětlení.

Svůj vůbec první kontrakt získala na Azurovém pobřeží ve městě Cannes. Do roku 1914 postupně rozšiřovala své aktivity a zaměřila se na výrobu a distribuci vody, elektrické energie a plynu.

Mezi dvěma světovými válkami zahájila obchodní expanzi do severní a střední Afriky a do Pacifiku.

Po znárodnění elektrárenství ve Francii v roce 1945 firma zaměřila své aktivity na služby v oblasti životního prostředí - vodárenství, odpadové hospodářství a poté i městské vytápění.

Osmdesátá léta znamenala začátek úspěšného rozvoje Lyonnaise des Eaux v sektoru vodárenství na mezinárodních trzích - ve Velké Británii, Španělsku, USA, Macau, atd.

Počátkem devadesátých let se Lyonnaise des Eaux spojila s významnou skupinou Dumez a obohatila tak spektrum svých služeb o aktivity ve stavebnictví.

V té době rovněž zahájila činnost ve střední a východní Evropě - v České republice, Maďarsku, Polsku, atd.

Lyonnaise des Eaux se stala lídrem na světovém vodohospodářském trhu a partnerem významných měst po celém světě, mezi něž patřila či stále ještě patří taková města jako například Buenos Aires,Paříž, Sydney, Rostock, Brno, později Budapešť, Manila, Casablanca, Jakarta, Santiago de Chile, Barcelona, atd.

SUEZ Lyonnaise des Eaux (1997)

Fúze Lyonnaise des Eaux a SUEZ v roce 1997, která změnila jméno skupiny na SUEZ Lyonnaise des Eaux, byla logickým výsledkem dosavadní více než třicetileté úzké spolupráce mezi oběma skupinami a konvergence jejich strategií.

Síla finanční skupiny SUEZ a zkušenosti světového lídra v oblasti infrastrukturních služeb Lyonnaise des Eaux byly předpokladem pro další úspěšný rozvoj této nadnárodní společnosti.

SUEZ (2001)

V roce 2001 se skupina SUEZ Lyonnaise des Eaux přejmenovala na SUEZ a vodárenská divize této skupiny na ONDEO.

SUEZ environnement (2002)

V polovině roku 2002 došlo ke spojení vodárenských aktivit s aktivitami v odpadovém hospodářství a vytvoření SUEZ environnement.

GDF SUEZ (2008)

Tento na evropské, ale i na světové poměry obří projekt, jehož uskutečnění trvalo více než 2,5 roku od zveřejnění prvotního záměru (přelom 2005 / 2006), se podařilo završit během léta 2008, kdy 22. 7. 2008 došlo k vlastnímu spojení obou společností. K spojení došlo tak, že společnost Gaz de France „pohltila“ společnost SUEZ a akcie SUEZ byly vyměněny za akcie Gaz de France v poměru 22:21. Nová podnikatelská entita dostala název GDF SUEZ, který byl v roce 2015 změněn na Engie.

Došlo tak ke spojení dvou společností podnikajících v oblasti energetiky (výroby a produkce elektrické energie a v oblasti plynárenství): společnosti SUEZ s více jak 150 letou tradicí a společnosti Gaz de France existující od roku 1946 a k vytvoření největší energetické skupiny v Evropě.

SUEZ environnement (2008)

Zároveň s touto fúzí souviselo i vyčlenění environmentálních aktivit (vodárenství a odpadové hospodářství) do nově vytvořené společnosti SUEZ environnement, její osamostatnění, přičemž GDF SUEZ si spolu s dalšími investory v této společnosti ponechala rozhodující podíl.

SUEZ (2015)

V roce 2015 došlo k přejmenování skupiny "SUEZ environnement" a sjednocení všech obchodních značek pod jednotný název "SUEZ".