Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní vodárenské společnosti skupiny SUEZ poskytují svým zákazníkům z řad občanů i organizací další služby související s dodávkou pitné vody a odkanalizováním.

Vodovodní služby:

 • stavební opravy a rekonstrukce vodovodních řadů a přípojek
 • odstraňování havárií na VH zařízení
 • výstavba nových vodovodních řadů
 • výstavba nových vodovodních přípojek včetně vodoměrných šachet a jejich vystrojení
 • montáže redukčních ventilů, filtrů a zpětných klapek na vodovodní potrubí
 • provádění dezinfekce vodovodních řadů a přípojek
 • provádění tlakových zkoušek vodovodních potrubí a přípojek dle platných ČSN a EN
 • zajišťování nouzového nebo náhradního zásobování pitnou vodou
 • trasování a vytyčování vodovodních potrubí
 • technické poradenství v problematice zásobování vodou a při přípravách staveb vodovodů
 • technické dozory vodohospodářských staveb

Kanalizační služby:

 • čištění kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů všech profilů
 • čištění vnitřní kanalizace v průmyslových objektech a bytové zástavbě
 • čištění dešťové kanalizace a dešťových vpustí v komunikaci a pochozích plochách
 • vyvážení akumulačních prostorů biologických septiků, žump, domovních čistíren a usazovacích jímek
 • stavební opravy a rekonstrukce kanalizačních přípojek a kanalizačních sběračů
 • stavební opravy a rekonstrukce dešťové kanalizace
 • stavební opravy biologických septiků, žump a malých domovních čistíren
 • stavební opravy a rekonstrukce vnitřních kanalizací v průmyslových a bytových objektech
 • odstraňování havárií na vodohospodářských zařízeních
 • výstavbu nových kanalizačních přípojek a sběračů pro odpadní a dešťové vody
 • výstavbu nových domovních čistíren odpadních vod, žump a čerpacích stanic včetně výtlačných řadů
 • revize všech kanalizačních zařízení
 • zkoušky vodotěsnosti kanalizačních zařízení dle platných ČSN a EN
 • revize kanalizačních trub kamerou s vyhotovením videozáznamu a protokolu o provedené revizi

Laboratorní rozbory:

 • základní chemický a fyzikální rozbor pitné vody a odpadních vod
 • bakteriologický a hydrobiologický rozbor pitných, povrchových a podzemních vod
 • odběr a příjem vzorků

Projektová činnost v investiční výstavbě:

 • vodovodní řady
 • kanalizační stoky
 • čerpací stanice pitných a odpadních vod
 • objekty pro úpravu pitné vody
 • zařízení pro čištění odpadních vod

…a další služby dle místní provozní společnosti. Kompletní seznam služeb najdete na webových stránkách jednotlivých společností.